ΠΕΤΚΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 55004 | Fide: 42143179 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1497 28
2023Α 1257 36
2022B 1247 18
2022A 1082 12
2021B 1053 33
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -