ΠΕΤΚΑΚΗ ΔΑΝΑΗ

Η/Γ: 04/2011, ΕΣΟ: 55005 | Fide: 42143772 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1145 22
2023Α 1132 32
2022B 1096 21
2022A 993 8
2021B 853 15
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -