ΓΚΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η/Γ: 06/2013, ΕΣΟ: 55014, Fide: 42138841

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι