ΤΑΤΑ ΜΑΡΙΟ

Η/Γ: 08/1992, ΕΣΟ: 55024 | Fide: 42139945 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1030 0
2023Α 1030 0
2022B 1030 0
2022A 1030 10
2021B 944 5
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -