ΤΑΤΑ ΜΑΡΙΟ

Η/Γ: 08/1992, ΕΣΟ: 55024, Fide: 42139945

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -