ΜΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 09/1982, ΕΣΟ: 55027, Fide: 42143594

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -