ΜΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 55028, Fide: 42129567

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -