ΜΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 55028 | Fide: 42129567 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 843 2
2023B 830 8
2023Α - 4
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -