ΠΑΠΑΒΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Η/Γ: 12/1983, ΕΣΟ: 55030, Fide: 42133904

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
Παλαιότερα -