ΠΑΠΑΒΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Η/Γ: 12/1983, ΕΣΟ: 55030 | Fide: 42133904 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
Παλαιότερα -