ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 03/1991, ΕΣΟ: 55031 | Fide: 42139970 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 4
2019B - 0
Παλαιότερα -