ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ

Η/Γ: 01/1983, ΕΣΟ: 55033, Fide: 42140650

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 984 0
2020B 984 7
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -