ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ

Η/Γ: 01/1983, ΕΣΟ: 55033 | Fide: 42140650 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1183 8
2023Α 1110 2
2022B 1071 0
2022A 1071 7
2021B 1005 4
2021A 984 0
2020B 984 7
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -