ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 10/1996, ΕΣΟ: 55040, Fide: 4254180

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -