ΚΑΡΑΓΕΒΡΕΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 55041 | Fide: 42139686 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 957 0
2022A 957 6
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
Παλαιότερα -