ΚΑΡΑΓΕΒΡΕΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 55041, Fide: 42139686

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
Παλαιότερα -