ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 55042 | Fide: 42139015 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι