ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 05/2011, ΕΣΟ: 55051, Fide: 42131405

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -