ΡΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 07/1984, ΕΣΟ: 55065 | Fide: 42148014 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -