ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΟΥΚΑΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 55068 | Fide: 42128188 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι