ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΟΥΚΑΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 55068, Fide: 42128188

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι