ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Η/Γ: 01/1966, ΕΣΟ: 55090 | Fide: 42139961

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -