ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 08/2012, ΕΣΟ: 55092 | Fide: 42140706

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 4
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι