ΤΣΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 55094, Fide: 42141117

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι