ΧΡΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ

Η/Γ: 08/2014, ΕΣΟ: 55095 | Fide: 42141087

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι