ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 04/2014, ΕΣΟ: 55096 | Fide: 42141079

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι