ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 12/2011, ΕΣΟ: 55097 | Fide: 42141095 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι