ΡΟΥΒΙΝΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 55101 | Fide: 42117429 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 4
2022B - 4
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -