ΛΙΜΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 55119, Fide: 42142172

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 3
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -