ΓΚΕΤΣΕΒΙΤΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 06/2012, ΕΣΟ: 55122 | Fide: 42144957 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -