ΤΣΑΓΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Η/Γ: 11/1988, ΕΣΟ: 55161 | Fide: 42158877 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 4
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -