ΖΩΣΗΜΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 11/1977, ΕΣΟ: 55174, Fide: 42133378

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -