ΣΚΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 02/2012, ΕΣΟ: 55193 | Fide: 42138906

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1268 13
2021B 1061 16
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -