ΣΚΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 02/2012, ΕΣΟ: 55193, Fide: 42138906

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -