ΣΚΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 02/2012, ΕΣΟ: 55193 | Fide: 42138906 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1494 26
2023Α 1316 15
2022B 1178 25
2022A 1268 13
2021B 1061 16
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -