ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Η/Γ: 03/2013, ΕΣΟ: 55224

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι