ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 07/2013, ΕΣΟ: 55226 | Fide: 42154464 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι