ΑΦΑΝΤΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ

Η/Γ: 01/2013, ΕΣΟ: 55227 | Fide: 42141826 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1168 20
2023Α 1004 14
2022B 1124 14
2022A 1035 10
2021B 958 20
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι