ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ-ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 10/2012, ΕΣΟ: 55252, Fide: 42144175

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -