ΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/1998, ΕΣΟ: 55274 | Fide: 42140935 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1280 4
2022B 1220 0
2022A 1220 5
2021B 1218 7
2021A 1112 0
2020B 1112 0
2020A 1112 5
2019B - 0
Παλαιότερα -