ΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/1998, ΕΣΟ: 55274, Fide: 42140935

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1112 0
2020B 1112 0
2020A 1112 5
2019B - 0
Παλαιότερα -