ΤΣΙΣΜΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/2011, ΕΣΟ: 55275, Fide: 42140749

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι