ΣΚΟΔΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2014, ΕΣΟ: 55278 | Fide: 42141559 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 938 32
2023B 1157 25
2023Α 864 12
2022B 830 6
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι