ΣΚΟΔΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2014, ΕΣΟ: 55278, Fide: 42141559

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι