ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2012, ΕΣΟ: 55281, Fide: 42141869

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι