ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 07/2013, ΕΣΟ: 55294 | Fide: 42143870 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -