ΜΑΥΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 55296 | Fide: 42133521 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1046 0
2023Α 1046 0
2022B 1046 8
2022A 1107 0
2021B 1107 8
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι