ΜΑΥΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 55296, Fide: 42133521

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι