ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Η/Γ: 08/1977, ΕΣΟ: 55301, Fide: 42140919

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι