ΚΟΛΕΝΔΡΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 55316 | Fide: 42145805

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -