ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η/Γ: 04/2014, ΕΣΟ: 55333 | Fide: 42154294 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 867 5
2023B 830 7
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -