ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΤΙΤΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 55345 | Fide: 42105471 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1304 2
2023Α 1287 5
2022B 1239 8
2022A 1219 11
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι