ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΤΙΤΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 55345 | Fide: 42105471 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1219 11
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι