ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2014, ΕΣΟ: 55349 | Fide: 42143799 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1346 10
2023B 1324 14
2023Α 1302 23
2022B 1206 11
2022A 1238 9
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι