ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2014, ΕΣΟ: 55349 | Fide: 42143799

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι