ΤΡΑΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 55356, Fide: 42142067

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι