ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Η/Γ: 05/1969, ΕΣΟ: 55358 | Fide: 42147743

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι