ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 55365 | Fide: 42141524 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 968 0
2022A 968 0
2021B 968 0
2021A 968 0
2020B 968 7
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι