ΣΥΡΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 55367 | Fide: 42143314 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1259 9
2022B 1297 0
2022A 1297 10
2021B 1277 8
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι