ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 55368 | Fide: 42141630 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 6
2020A - 0
Παλαιότερα -