ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Η/Γ: 02/2012, ΕΣΟ: 55373 | Fide: 42141842 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 994 0
2022A 994 8
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι