ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 12/2006, ΕΣΟ: 55375, Fide: 42141699

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -