ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Η/Γ: 01/1991, ΕΣΟ: 55378 | Fide: 42143659 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 994 11
2023Α 960 1
2022B 938 7
2022A 856 1
2021B 870 5
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι